Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Dag van de vrijwilliger

05/12/2018

Op de internationale dag van de vrijwilliger willen wij graag al onze lieve vrijwilligers bedanken voor hun vriendschap!
Speel je nu bingo, hou je de cafetaria open of help je bij het vervoer van het dagverzorgingscentrum?
Elke vrijwilliger van ons woonzorgnetwerk draagt op zijn manier zijn steentje bij en daarvoor zijn wij hen erg dankbaar.
Dus bij deze... DANKJEWEL VRIJWILLIGERS!