Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Inspraak

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

Gebruikersraad

Omdat wij in Huize Maria Troost veel belang hechten aan inspraak van de bewoners (en familie) wordt vier maal per jaar een gebruikersrsraad georganiseerd onder leiding van de directeur bewonerszorg. Een bewoner kan zelf aansluiten of kan zich laten vertegenwoordigen door een familielid. De bedoeling van de bewonersraad is om kleine problemen op te lossen en/of nieuwe initiatieven kansen te geven.

Ideeënbus

Aan de inkomhal van het woonzorgcentrum kan men de ideeënbus terugvinden. Deze brievenbus dient om suggesties, ideeën en opmerkingen in te stoppen die het woonzorgcentrum aangaan. Dit kan op naam, maar uiteraard ook anoniem. Elke inbreng krijgt zo spoedig mogelijk antwoord en opvolging.

Klachtenbemiddeling

De instelling heeft de intentie om op alle vlakken kwaliteit te leveren. Soms kan het toch nog anders, nog beter. Het is van belang om een andere zienswijze te melden. Met de volgende uitleg willen we jullie kennis laten maken met de klachtenprocedure.

Een klacht is een uiting van ongenoegen waarbij de gebruiker of de familie zich onjuist behandeld voelt of wanneer een afspraak niet wordt nagekomen. Het kan mondeling of schriftelijk gemeld worden. Ook in de gebruikersraad kun je een klacht of opmerking uiten.

Procedure klachtenbemiddeling:

  1. U formuleert de klacht mondeling (elk personeelslid mag aangesproken worden) of schriftelijk (ideeënbus aan het onthaal).
  2. Is er een onmiddellijke oplossing, dan wordt het probleem direct aangepakt. Is er geen onmiddellijke oplossing, dan wordt de klachtenprocedure gevolgd.
  3. De klachtenbemiddelaar (Lieve Vandevenne +3258 33 36 39) maakt een klachtendossier op. Tevens wordt de klacht in het klachtenregister ingeschreven.
  4. De klacht wordt onderzocht en samen met de directie besproken. De vooropgestelde oplossingen worden aan de gebruiker en/of familie gemeld en de goedkeuring gevraagd. Indien de persoon niet akkoord is, wordt er opnieuw naar een passend antwoord gezocht.
  5. Na een maand wordt de gebruiker en/of familie opnieuw bevraagd naar de tevredenheid.

Blijf niet met een klacht, meld het ons zodat wij er iets kunnen aan doen!