Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Multidisciplinair overleg

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

Jaarlijks, na opname of na een crisis wordt een multidisciplinair overleg (MDO) georganiseerd. Dit is een constructief overleg over de bewoner met alle disciplines: huisarts, hoofdverpleegkundige, kinesitherapeut, ergotherapeut, sociale dienst en directeur bewonerszorg.

Er wordt een overzicht gegeven van de bewoner zijn/haar zorgsituatie en de bevindingen van de verschillende disciplines worden geschetst.

Het biedt de familie tevens de gelegenheid tot inspraak om op die manier zorg op maat te kunnen bieden.