Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Multidisciplinair overleg

Jaarlijks, na opname of na een crisis wordt een multidisciplinair overleg (MDO) georganiseerd. Dit is een constructief overleg over de bewoner met alle disciplines: huisarts, hoofdverpleegkundige, kinesitherapeut, ergotherapeut, sociale dienst en directeur bewonerszorg.

Er wordt een overzicht gegeven van de bewoner zijn/haar zorgsituatie en de bevindingen van de verschillende disciplines worden geschetst.

Het biedt de familie tevens de gelegenheid tot inspraak om op die manier zorg op maat te kunnen bieden.