Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Medewerkers

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

Verplegend en verzorgend personeel

Onder leiding van hoofdverpleegkundige Kelly Thorré krijgen de bewoners alle nodige zorgen toegediend. Via een oproepsysteem kan men zowel overdag als 's nachts permanent hulp inroepen. De taak van het verplegend en verzorgend team bestaat uit volgende deeltaken: individueel aangepaste hulp bieden bij hygiënische zorgen, verstrekken van verpleegkundige zorgen, toedienen van medicatie, maaltijdbegeleiding, bewoners en diens familieleden begeleiden in hun thuisvervangend milieu e.d.

Kinesitherapie

Elke bewoner krijgt een op maat aangepast oefenschema. De kinesitherapiebehandeling beoogt de mobiliteit van de bewoner te behouden en/of te vergroten. Op deze manier kan men zo zelfredzaam mogelijk functioneren in het woonzorgcentrum. Met de dementerende bewoners wordt er belevingsgericht gewerkt.

Ergotherapie

De ergotherapeut is een paramedicus die de zorgvragers zo optimaal mogelijk probeert te begeleiden en te stimuleren op mentaal, fysisch en sociaal vlak met als doel de zelfredzaamheid te behouden en de levenskwaliteit in het woonzorgcentrum te verhogen. Dit gebeurt door het dagelijks (van maandag t.e.m. vrijdag) aanbieden van verschillende activiteiten zoals kookactiviteiten, relaxatie(baden), voorlezen van de krant, groepsgymnastiek e.d.

Animatie

In samenwerking met de ergotherapeut zorgt de animator voor een zo aangenaam mogelijk verblijf in het woonzorgcentrum. Er wordt gezorgd voor een zinvolle dagbesteding voor de bewoners zoals optredens, uitstappen, wandelingen, bingonamiddagen e.d. Aan de hand van seizoensgebonden decoratie probeert men een gezellige sfeer te creëren waar de bewoners zich thuis voelen.

Coördinerend en raadgevend arts (CRA)

De medische zorgen blijven onder leiding van de bewoner zijn/haar vertrouwde huisarts. Huize Maria Troost heeft dokter Sinnesael Karen als CRA waarop steeds beroep kan gedaan worden.

Sociale dienst

De sociale dienst helpt u bij de opname in het woonzorgcentrum, bij het aanvragen van premies (o.a. zorgverzekering, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, …), bij vragen in verband met pensioenen, bij de begeleiding van psychosociale problemen, bij het coördineren van de mantelzorg en bij overleg met verschillende thuiszorgdiensten.

Technische dienst

De technische dienst staat in voor het algemeen onderhoud van de gebouwen, zowel binnen als buiten. Kleine en soms grotere klusjes worden door hen gedaan zoals portretten ophangen, lichten herstellen, kastdeuren vermaken e.d. Ze zijn tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin.

Onderhoud

Het onderhoudsteam is verantwoordelijk voor de hygiëne en de netheid in het woonzorgcentrum. Ze poetsen de kamers van de bewoners en de gemeenschappelijke ruimtes. Zij hechten tevens veel belang aan het sociale contact met de bewoners.

Logopedist

Indien een bewoner nood heeft aan logopedie wegens bijvoorbeeld spraakproblemen of slikproblemen, kunnen we beroep doen op een externe logopedist.

Pedicure

Via de hoofdverpleegkundige kan er indien nodig een afspraak gemaakt worden met een pedicure. (Dit is niet inbegrepen in de dagprijs.)

Kapster

Het woonzorgcentrum beschikt over een eigen kapsalon waar op maandagnamiddag en donderdagnamiddag een kapster aanwezig is. Bewoners die hun haar willen laten wassen, knippen, kleuren aan democratische prijzen kunnen een afspraak maken met Kapster Wivine of met iemand van het personeel. (Dit is niet inbegrepen in de dagprijs.)

Aalmoezenier

De bewoners en hun familie kunnen steeds beroep doen op Pater Dany, de aalmoezenier van Maria Troost. Op zondagvoormiddag (en op kerkelijke feestdagen) kunnen de mensen die dit wensen naar de eucharistieviering in de kapel gaan. Bewoners die op kamer de communie wensen, hoeven dit enkel te melden aan een personeelslid. Pater Dany staat ook in voor de ziekenzalving.