Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Permanent verblijf

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

Bij een eerste contact wordt u in kennis gesteld over het reilen en zeilen binnen onze instelling met inlichtingen tijdens een rondleiding.

Wanneer u na grondig intern overleg tot een keuze gekomen bent, worden de aanvraagdocumenten ingevuld en de opnamedocumenten overlopen. Daarmee komt u op de wachtlijst te staan.

Zodra een kamer vrij komt in het woonzorgcentrum wordt de wachtlijst geraadpleegd. Noch persoonlijke bezittingen, noch plaats van herkomst spelen een rol in onze beslissing. De eerste persoon die er klaar voor is, krijgt de vacante plaats aangeboden.

Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de sociale dienst. Daarbij worden de nodige afspraken gemaakt voor de opname. De opnamedocumenten worden ingevuld en ondertekend waarna de persoon verwelkomd wordt in Huize Maria Troost.

Administratieve taken bij opname

  • Zorg voor een adreswijziging bij de dienst bevolking Veurne. Het nieuwe adres is als volgt:
vzw Katholieke Bejaardenzorg Westhoek
Woonzorgcentrum "Huize Maria Troost"
Ieperse Steenweg 98A
8630 Veurne
  • Bij de post kunt u een document verkrijgen zodat alle briefwisseling doorgestuurd zal worden naar het nieuwe adres.
  • Bij opname steeds elektriciteit-, gas-, water-, televisiedistributie-, telefoon-, internetaansluiting opzeggen of wijzigen.

Mee te brengen bij opname

  • Identiteitskaart en bloedgroepkaart.
  • Geneesmiddelen indien men medicatie inneemt.
  • Verslag van de maatschappelijk werker, verbonden aan een openbaar bestuur of erkende sociale voorziening, waaruit blijkt dat, na met de oudere de verschillende mogelijkheden van hulpverlening te hebben onderzocht en besproken, de oudere beslist voor een opname in de vermelde voorziening.
  • Verslag van een geneeskundig en radiologisch onderzoek. (Deze laatste documenten krijgt men meestal bij het verlaten van het ziekenhuis.)