Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Palliatieve zorgen

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

Wat betekent palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een totaalzorg waarmee we levenskwaliteit willen bieden aan onze bewoner voor wie de levensverwachting reeds beperkt is. Palliatieve zorg beoogt het grootst mogelijke fysieke, psychische, sociale en spirituele comfort voor de bewoner en diens familie. Palliatieve zorg streeft naar levenskwaliteit, vertrekkende vanuit de noden en verlangens van de bewoner en de familie.

Palliatieve zorg in Huize Maria Troost

Palliatieve zorg wordt verleend in samenspraak met de betrokken bewoner, zijn familie en huisarts. Wij streven naar pijn- en symptoomcontrole, gebruikmakend van aangepaste handelingen en hulpmiddelen gericht op welzijn en comfort. De bewoner en zijn familie kunnen 24/24 uur rekenen op een deskundige ondersteuning van ons team. Ons zorgteam ondersteunt de familie bij het afscheid nemen. Vrijblijvend kan op vraag van de bewoner of familie de aalmoezenier of een ander geestelijke adviseur gecontacteerd worden.

Palliatieve zorg is bespreekbaar

Wensen i.v.m. palliatieve zorg kunnen steeds besproken worden. Deze wensen en afspraken worden genoteerd op daartoe bestemde documenten, zoals:

  • Voorafgaande zorgplanning vb. wettelijke vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon.
  • Beperking van therapie vb. bewoner wenst geen ziekenhuisopname.
  • Informatieblad palliatieve zorg vb. familie wenst te waken.

Ons Palliatief Support Team (PST)

Ons PST wil de palliatieve zorgcultuur in ons huis kenbaar maken en een meerwaarde bieden aan onze zorg. Ons team heeft een adviserende en ondersteunende functie. Dit PST is samengesteld uit diverse disciplines elk met hun eigen functie en specialiteit. Het PST wordt begeleid door de coördinerende arts.