Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Bezoek

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

Familie- en vriendenbezoek is steeds welkom in Huize Maria Troost!

De bezoekuren zijn volledig vrij. De bewoner bepaalt zelf op welk tijdstip hij al dan niet bezoek ontvangt. Om de rust en de veiligheid te waarborgen gaan de automatische schuifdeuren op slot om 21u, maar ook hierna is het mogelijk bezoek te ontvangen of het woonzorgcentrum te verlaten in afspraak met de nachtverpleegkundige van dienst.