Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Herstelverblijf

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

Het herstelverblijf is verbonden met het woonzorgcentrum Huize Maria Troost en bestaat uit 3 kamers.

Het biedt tijdelijke opvang aan ouderen gedurende een korte periode omwille van medische redenen (na een ziekenhuisopname of ziekte). Het is de bedoeling dat de persoon nadien opnieuw zelfstandig kan functioneren in zijn/haar thuismilieu.

Mee te brengen bij opname

  • Identiteitskaart en bloedgroepkaart.
  • Geneesmiddelen indien men medicatie inneemt.
  • Verslag van de maatschappelijk werker, verbonden aan een openbaar bestuur of erkende sociale voorziening, waaruit blijkt dat, na met de oudere de verschillende mogelijkheden van hulpverlening te hebben onderzocht en besproken, de oudere beslist voor een opname in de vermelde voorziening.
  • Verslag van een geneeskundig en radiologisch onderzoek. (Deze laatste documenten krijgt men meestal bij het verlaten van het ziekenhuis.)