Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Dienstverlening

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

De bewoners en hun familie kunnen dag en nacht beroep doen op de diensten van een enthousiast team dat bestaat uit verschillende disciplines. Elke discipline benadert de bewoner vanuit zijn specifieke opleiding om zorg op maat te kunnen bieden.

Omdat wij oog willen hebben voor de totaalzorg van de bewoner, wordt er gewerkt met verschillende werkgroepen die elk hun specifieke doelstellingen willen bereiken:

  • Werkgroep dementie
  • Werkgroep palliatieve zorgen
  • Werkgroep fixatie
  • Werkgroep hef- en tiltechnieken
  • Werkgroep voeding