Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Zanger in de kijker

Eddy Wally stierf op 6 februari 2016. Om hem te eren, herdenken wij hem 3 jaar later in Huize Maria Troost met een muzikale namiddag!

Iedereen is welkom vanaf 14u in de helihaven om samen 'Chérie' en 'Ik spring uit een vliegmachine' te zingen.