Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Vrienden der Blinden

Enkele medewerkers van de vereniging 'Vrienden der Blinden' komen langs.

Het is de bedoeling om ons wat meer informatie te verschaffen over hun vereniging en over de dopjesactie waarvoor wij al enige tijd plastieken dopjes inzamelen.

De voorstelling zal doorgaan om 14u in de cafetaria van Huize Maria Troost en dit in het gezelschap van een hond.

Wie interesse heeft, is van harte welkom.

 

 

Plastieken dopjes kunt u steeds afgeven aan een personeelslid of deponeren in ton in de cafetaria van Huize Maria Troost.