Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Verwennamiddag

De bewoners van het woonzorgcentrum die dit wensen kunnen op 8 juni 's middags genieten van een handverzorging of voetverzorging gegeven door zesdejaarsstudenten van het Annutiata van Veurne.