Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Start wafelbak voor Alzheimer Liga

Op 21 september 2017 is het "WERELD ALZHEIMER DAG".

Graag willen wij net zoals vorig jaar ons steentje bijdragen en daarom organiseren wij opnieuw een WAFELVERKOOP t.v.v. "Music for Life". Wij bakken een maand lang samen met de bewoners verse wafeltjes die te koop aangeboden worden.

De verkoop start pas op WOENSDAG 25 OKTOBER 2017. De wafeltjes kunnen aangekocht worden in de cafetaria of via het personeel.

De opbrengst van de wafelverkoop gaat integraal naar de Alzheimer Liga!