Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Kerstkoor De Panne

Op maandag 19 december komt een koor uit De Panne Kerstliederen zingen.

Dit gaat door om 14u15 in de cafetaria in Huize Maria Troost.

Iedereen is welkom!