Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Kaas- en wijnavond vrijwilligers

Wij zijn al onze vrijwilligers één voor één dankbaar voor hetgeen zij doen.

De blijvende inzet en medewerking tijdens de activiteiten, wordt zowel door de bewoners als door het personeel enorm geapprecieerd.

Daarom worden alle vrijwilligers van harte uitgenodigd door de directie op de kaas- en wijnavond op donderdag 12 oktober 2017.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen ten laatste op 6 oktober aan het onthaal of op 058 33 36 36