Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Kaas- en wijnavond vrijwilligers

Beste vrijwilligers,

Uw blijvende inzet en medewerking bij activiteiten voor onze ouderen is voor ons van onschatbare waarde.

Daarom houden wij er aan u van harte uit te nodigen voor een kaasschotel met aangepaste wijn als bedanking.

Deze gaat door op donderdag 13 oktober 2016 om 19 u in de cafetaria van het woonzorgcentrum Maria Troost.

 

Gelieve voor 1 oktober 2016 in te schrijven aan het onthaal van Huize Maria Troost of op volgend telefoonnummer: 058 33 36 36.