Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Ijskar

De vrijwilligers presenteren:

Ijsjes van de ijskar!

Vanaf 14u zijn alle bewoners van ons woonzorgnetwerk Maria Troost welkom in de cafetaria voor een heerlijk ijsje!