Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Carnavalsfeest

Daags voor Aswoensdag is het "Vette dinsdag".

Vooraleer de Vastenperiode van start gaat, mogen alle bewoners van Huize Maria Troost en bezoekers van Tagaste nog eens ferm smullen van heel wat zoetigheid.

Het carnavalsfeest gaat door op dinsdag 5 maart vanaf 14u in de cafetaria van Huize Maria Troost.