Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Bedanking vrijwilligers

Wij zijn al onze vrijwilligers één voor één dankbaar voor hetgeen zij doen!

De blijvende inzet en medewerking tijdens de activiteiten wordt zowel door de bewoners als door het personeel enorm geapprecieerd. Daarom worden al onze vrijwilligers van harte uitgenodigd door de directie op de kaas- en wijnavond op woensdag 16 oktober 2019.