Tagaste

Dagverzorgingscentrum

Gebruikersraad

Er wordt minimaal twee maal per jaar een gebruikersraad georganiseerd onder leiding van de coördinatrice van het dagverzorgingscentrum. De bezoekers zijn vrij hier al dan niet aan deel te nemen. De bedoeling van de gebruikersraad is om eventuele problemen te melden en op te lossen. Ook nieuwe initiatieven en ideeën kan men hier melden.

Wacht niet tot de gebruikersraad om problemen te melden. U kunt steeds terecht bij de coördinatrice of een personeelslid.