Tagaste

Dagverzorgingscentrum

Dienstverlening

De bezoekers kunnen dagelijks beroep doen op de diensten van een enthousiast team die bestaat uit verschillende disciplines. Elke discipline benadert de bezoeker vanuit zijn specifieke opleiding om zorg op maat kunnen bieden.