Tagaste

Dagverzorgingscentrum

Tagaste

Het dagverzorgingscentrum "Tagaste" bestaat sinds 2002 en bevindt zich in het woonzorgcentrum "Huize Maria Troost" te Veurne.

Het heeft een thuiszorgondersteunde functie en is bestemd voor senioren die nog zelfstandig of met hulp van familie thuis wonen, maar overdag toch opvang zoeken. De nood aan dagopvang kan verschillende redenen hebben zoals medische zorgen, nood aan sociale contacten, nood aan een zinvolle dagbesteding,... .

Het doel van de dagopvang is om ondersteuning te bieden aan de ouderen en de familie of mantelzorger te ontlasten. Op deze manier kunnen senioren met een groeiende hulpvraag zolang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen.