Tagaste

Dagverzorgingscentrum

Kostprijs

Vanaf 1 oktober 2018 bedraagt de kostprijs voor

  • een volle dag: €20,07
  • een halve dag: €14,34

Deze prijzen worden geïndexeerd bij overschrijding van de spilindex.