Organigram woonzorgnetwerk Maria Troost Veurne

De dagelijkse gang van zaken wordt gecoördineerd door de directie:

  • Algemeen directeur Dhr. Declerck Koen
  • Directeur bewonerszorg Mevr. Aneca Isabelle