Opdrachtverklaring

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

De vzw Katholieke Bejaardenzorg Westhoek is een christelijk geïnspireerd initiatief met als doel het inrichten van ouderenzorg in de breedste zin van het woord. In opvolging van onze stichters, de Zwartzusters van Bethel Brugge, stellen wij de dienstbaarheid aan de medemens centraal. Wij bieden een pastoraal uitnodigende houding aan waarbij al onze mensen in vrijheid hun levensovertuiging kunnen beleven.

In onze voorzieningen worden valide, niet valide en personen met dementie opgenomen.

Door aandacht te hebben voor wensen en behoeften van de bewoner, zoeken we samen naar de meest geschikte huiselijke sfeer voor iedere persoon.

Wij willen mee evolueren in ons zorgaanbod naargelang de behoeften en noden van onze bewoners en staan open voor nieuwe vormen van zorgverlening.

Iedere discipline beluistert vanuit zijn eigenheid het verhaal van iedere bewoner of familielid waardoor de specifieke zorg en aandacht voor elk individu aan kwaliteit kan toenemen.

De personeelsequipe zal door samenwerking de totaalzorg optimaliseren.

Er wordt een individueelzorgtraject uitgeschreven met oa het aanbieden van palliatieve zorg. Die totaalzorg geldt voor iedereen met aandacht voor zelfstandigheid, inspraak en privacy. We luisteren actief naar de familieleden en vrienden die we beschouwen als partners in het zoeken naar zorg op maat.

Onze initiatieven geven de bewoner een aanbod van activiteiten voor een aangenaam verblijf en ter bevordering van het sociaal contact.

Onze professionele, multidisciplinaire personeelsequipe stelt waarden als eerlijkheid, verantwoordelijkheid, beroepsgeheim, motivatie en empathie centraal. Wij willen een team vormen met alle disciplines en streven naar arbeidsvreugde. Tevens moedigen wij de personeelsleden aan tot een permanente bijscholing en kwaliteitsverbetering.

Wij bieden stagiairs de mogelijkheid tot deelname aan de zorgverlening en wij waarderen van harte de inzet van onze talrijke vrijwilligers.

De voorziening weet zich ingebed in een breder maatschappelijk kader en probeert dit te concretiseren door samenwerking met andere actoren uit de zorgsector.

Wij beogen een financieel gezond beleid met oog voor verantwoorde dagprijzen voor onze bewoners.