Thuisverpleging Maria Troost

Thuisverpleegkundige dienst

Verpleegkundige diensten

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.

Team

De thuisverpleegkundige dienst Maria Troost heeft een team van gemotiveerde en professionele verpleegkundigen die instaan voor de verpleegkundige zorgen aan huis van de patiënt. Zorg op maat is mogelijk, 7 dagen op 7! We stellen de patiënt centraal en trachten via een persoonlijke benadering een goede vertrouwensrelatie op te bouwen.

Aanbod van verpleegkundige zorgen

  • Toedienen van hygiënische zorgen
  • Klaarzetten en toedienen van medicatie
  • Toedienen van inspuitingen
  • Zorgen toedienen aan het uro-genitaal stelsel
  • Zorgen toedienen aan het gastro-intestinaal stelsel
  • Toedienen van compressietherapie
  • Zorgen toedienen rond veneuze katheters
  • Aanbieden van palliatieve zorgen
  • Toedienen van wondzorg
  • Ondersteunen van complexe zorgsituaties

Voorschrift

Alle verpleegkundige zorgen worden verstrekt op voorschrift van de behandelende arts of specialist met uitzondering van hygiënische zorgen.

Een goede communicatie tussen de arts en de thuisverpleegkundige is onontbeerlijk om een goede totaalzorg aan te bieden aan de patiënt.