Kastanjedal

Zorgflats

Aanleg parking

De aan de gang zijnde omgevingswerken zorgen voor een 40-tal parkeerplaatsen op eigen site voor personeel, residenten van de flats en bezoekers.

Voor de bouw van de tweede fase zorgflats zal toch beroep gedaan moeten worden op een eigen, nieuw aangelegde bestrating. Daarbij zal een opsplitsing gemaakt worden tussen werfverkeer en andere voertuigen inzake de in- en uitrijroute.