Kastanjedal

Zorgflats

Afbraakwerken klooster Kastanjedal

Op donderdag 27 oktober 2016 werd gestart met de afbraakwerken van het verouderde klooster Kastanjedal. Dit zal plaatsmaken voor opnieuw een 23-tal zorgflats in de nabije toekomst.