Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Week van de Valpreventie

Foutmelding

Het veld Math question is verplicht.
Week van de valpreventie

De week van de Valpreventie staan we stil bij 4 belangrijke factoren die een invloed hebben op het valrisico:

1. Veilige schoenen

2. Voldoende bewegen 

3. Gezonde voeding

4. Veilige omgeving  

We organiseren tal van activiteiten i.k.v. deze factoren. 

Gymnastiek met Saartje
Gymnastiek met Saartje
Gymnastiek met Saartje
Gymnastiek met Saartje
Gymnastiek met Saartje
Zet je beste schoentje voor (Quiz Valpreventie)
Zet je beste schoentje voor (Quiz Valpreventie)
Zet je beste schoentje voor (Quiz Valpreventie)
Zet je beste schoentje voor (Quiz Valpreventie)
Gymnastiek met Saartje
Wandeling
Wandeling
Wandeling
Wandeling
Wandeling
Banaanhavermoutkoekjes bakken
Banaanhavermoutkoekjes bakken
Banaanhavermoutkoekjes bakken
Banaanhavermoutkoekjes bakken
Banaanhavermoutkoekjes bakken
Banaanhavermoutkoekjes bakken

Naar aanleiding van de 10Week van de Valpreventie namen we deel aan vier activiteiten die werden georganiseerd vanuit het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen. We startten de week actief met een gymnastiek onder begeleiding van Saartje Vandendriessche. Daarnaast namen de bewoners deel aan een Valpreventiequiz waarbij we nagingen of iedereen veilige schoenen aanhad. 

Als derde activiteit gingen we op wandel in de buurt rond het woonzorgcentrum. Gedurende de wandeling stonden we stil bij eventuele valrisicofactoren. Om de Week van de Valpreventie af te sluiten maakten we samen met de bewoners een gezonde snack, namelijk banaanhavermoutkoekjes.