Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Receptie voor vrijwilligers

Als bedanking voor hun trouwe inzet, worden de vrijwilligers uitgenodigd op een receptie n.a.v. de week van de vrijwilliger.