Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Optreden Philip Boterman

Op dinsdag 3 maart 2020 organiseren de vrijwilligers opnieuw een muzikale namiddag: Philip Boterman komt optreden! Iedereen is welkom vanaf 14u in de cafetaria van HMT.

Het is ondertussen al een vast gegeven geworden, de vrijwilligers die activiteiten organiseren! We vallen dus waarschijnlijk in herhaling, maar zullen het toch nogmaals zeggen...

We zijn onze lieve vrijwilligers ontzettend dankbaar voor al hetgeen zij in het woonzorgnetwerk Maria Troost doen! De wafel-, pannenkoeken- en pralineverkoop tijdens het jaar en de BBQ op het einde van de zomer, bracht heel wat geld in het laatje van de vrijwilligerskas! Zij organiseren hiermee dikwijls optredens en kochten ondertussen al heel wat nieuw spelmateriaal aan!