Huize Maria Troost

Woonzorgcentrum & herstelverblijf

Maria Lichtmis

Op donderdag 2 februari 2017 krijgen de bewoners pannenkoeken tijdens de bingo.

Want zoals de traditie het wil, moeten er pannenkoeken gegeten worden op Maria Lichtmis!